Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 05-én (hétfő) 18.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Javaslat Kismarosért Érdemrend, és Kismaros Díszpolgára cím adományozására az elismerés, kitüntetés alapításáról, adományozásáról szóló 5/2015.(V.05.) számú önkormányzati rendelet alapján. (Zárt ülés)
 2. Javaslat a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött megállapodás felmondására és a szolgáltatás jövőbeli feladatellátási módjának meghatározására.
 3. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanokra beérkező vételi ajánlatokról.
 4. Tulajdonosi megkeresés a Kismaros belterület 0139/5 helyrajzi számú ingatlan Önkormányzat általi megvételére.
 5. Javaslat a Béres út, és Ág utca kitisztítási munkálatainak elvégzésére.
 6. Javaslat a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendelet megalkotására.
 7. Javaslat a kismarosi 70 éven felüli lakosok részére Karácsonyi ajándékcsomag megvásárlására.
 8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
 9. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló.
 10. Képviselői javaslat pénzügyi átcsoportosításra – polgárőrség támogatása/térfigyelő kamerarendszer fejlesztése.
 11. A Képviselő-testületi ülések közvetítésének jogi-, pénzügyi-, és technikai feltételei.
 12. Javaslat Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendeletének megalkotására és 9/2016. (VI.07.) hatályon kívül helyezéséről.

Kismaros, 2020. szeptember 30.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester

2020 10 05 Testületi előterjesztések 1

2020 10 05 Testületi előterjesztések 2