Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2020. október 05-én (hétfő) du. 16:00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Javaslat Kismarosért Érdemrend, és Kismaros Díszpolgára cím adományozására az elismerés, kitüntetés alapításáról, adományozásáról szóló 5/2015.(V.05.) számú önkormányzati rendelet alapján (Zárt ülés).
  1. Javaslat a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött megállapodás felmondásár, és a szolgáltatás jövőbeli feladatellátási módjának meghatározására.
  2. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanokra beérkező vételi ajánlatokról.
  3. Tulajdonosi megkeresés a Kismaros belterület 0139/5 helyrajzi számú ingatlan Önkormányzat általi megvételére.
  4. Javaslat a Béres út, és Ág utca kitisztítási munkálatainak elvégzésére.
  5. Javaslat a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendelet megalkotására.
  6. Javaslat a kismarosi 70 éven felüli lakosok részére Karácsonyi ajándékcsomag megvásárlására.
  7. Képviselői javaslat pénzügyi átcsoportosításra – polgárőrség támogatása/térfigyelő kamerarendszer fejlesztése.
  8. A Képviselő-testületi ülések közvetítésének jogi-, pénzügyi-, és technikai feltételei.
  9. Javaslat Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendeletének megalkotására és 9/2016. (VI.07.) hatályon kívül helyezéséről.

Kismaros, 2020. szeptember 30.

Moór Róbert sk.

PÜTB elnök

2020 10 05 Testületi előterjesztések 1

2020 10 05 Testületi előterjesztések 2