Támogatások: VEKOP 7.3.4.-17-2017-00017

∙ a kedvezményezett neve: Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér

∙ a projekt címe: Kismarosi Művelődési Ház által koordinált kulturális együttműködés a Dunakanyar menti köznevelés eredményességéért.

∙ a szerződött támogatás összege: 21.952.142,-ft

∙ a támogatás mértéke: 100%-ban

∙ a projekt tartalmának bemutatása: Pályázat célja:

Kismaroson felvállaltuk azt a szerepet, hogy megkeressük a helyi alkotókat, neves előadóművészeket, művészi vénával bírókat, hagyományaink őrzőit, akikkel számos olyan ötletet álmodtunk meg, amelyek elősegítik a térség kulturális fejlődését, illetve javítják lakosságmegtartó képességét.

Támogató környezetet szeretnénk biztosítani az itt élőknek. A generációk közötti párbeszédet erősítve segítjük a fiatalok életre való felkészülését. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, készségek, kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását, a hiányokkal rendelkezők integrálását.

Már óvodás kortól törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékkal élő gyermekek nevelése, ellátása megfelelő szakmaisággal történjen, és a gyerekek számára az elfogadás, az egymásra figyelés, az önzetlenség életük természetes része legyen.

Tájékunkon kiemelt fontosságú a nemzetiségi identitástudat kialakítása, megerősítése, megőrzése is.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra fejlesztése és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, a regionális célok-tervek-álmok iránt elkötelezett tantestület-intézményi dolgozói kar.

Ez a projekt is elősegíti a gyermekek-fiatalok személyiségfejlődését és azt, hogy megtalálják önmagukat, a színvonalas oktatással alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtsunk nekik, megkaphassák a képességeiknek megfelelő továbbtanulás reális esélyét, megalapozzuk az egész életen át tartó tanulásra való igényüket, erősítsük a munkaerőpiacon való sikeres boldogulásuk lehetőségét.

A művészeti képzésekhez kapcsolódóan régiónk gyermekei rendezvényeken, bemutatókon, hangversenyeken és ünnepségeken csillogtatják meg tudásukat. Programjaink szervesen illeszkednek településeink kulturális életébe.”

∙ a projekt kezdete: 2019.02.01.

a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) 2020.10.31.

 ∙ projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.4.-17-2017-00017