Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 29-én (hétfő) 18.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Bölcsőde fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindítása
 2. Kismaros Grafikai Arculati Kézikönyvének bővítése – címer aktualizálása, címerrendelet módosítása
 3. Kismaros Község Önkormányzatának 2020. évi Zárszámadása
 4. HÉSZ aktualizálása  – Ajánlati felhívás elbírálása
 5. Javaslat belterületi járdák felújítására kiírt pályázat benyújtására
 6. Önkormányzati tulajdon átadása a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak pályázat megvalósításához
 7. Képviselő-testület hatásköréből polgármesteri hatáskörbe adott feladatok
 8. Beszámoló a tavaszi közterületi szemétgyűjtésről
 9. Közterület-felügyelői beszámoló
 10. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
 11. Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről

Képviselő-testületi ülés 2020 06 29 előterjesztések

Kismaros, 2020. június 25.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester