E – ügyintézés

Tisztelt Felhasználó!

Köszöntjük Kismaros Község Önkormányzatának E-közigazgatási oldalán!

Ügyeit elektronikusan az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON tudja intézni.

Az alábbi ügyeket tudja a portálon keresztül indítani:

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEVALLÁS ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE

KÉRELEM ADÓIGAZOLÁS, ADÓHATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRA

MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA

MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM

NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM

ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS BEJELENTÉSE

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS

ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

ADATBEJELENTÉS A TELEKADÓRÓL

SEGÍTSÉGRE SZORULÓ IDŐS BEJELENTÉSE

ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ

KÖZTERÜLET, KÖZÚT ELTÉRŐ HASZNÁLATA IRÁNTI KÉRELEM

Az oldal lehetőséget nyújt a magyarország.hu kapcsolaton keresztül az elektronikus ügyintézéshez is. További könnyebbséget jelent, hogy a nem elektronikusan indítható ügyeknél, előre tájékozódhat a szükséges nyomtatványokról és törvényi háttérről. Oldalainkon keresztül tájékoztatást kaphat az ügyintézés menetéről illetve annak pontos helyéről.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, 2018. január 1-től hatályos változásokról.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont b) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Kismaros Község Önkormányzata 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

A fenti követelményeknek megfelelően Kismaros Község Önkormányzata a kismaros.hu weboldalon letölthető és beküldhető nyomtatványain, Építéshatósági ügyekben az ÉTDR rendszeren keresztül biztosítja elektronikus ügyintézési lehetőséget.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cégkapuval. Az ügyfélkapu, hivatali kapu, perkapu és cégkapu regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat.

Az alábbiakban megadott linkeken található kisfilmek segítséget nyújtanak az ügyinzézés során:

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL

Az E-önkormányzat portál  az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás. A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:
– Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)
– Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)
– Elektronikus személyazonosító igazolvány (eSzemélyi).
Nem természetes személy nevében történő ügyintézés esetén az eljáró személynek KAÜ-azonosítással kell bejelentkeznie.
A KAÜ-s azonosításról szóló tájékoztatást a KAÜ portálján és a szolgáltató oldalán tekintheti meg.

Az E-önkormányzat portálra nem kell regisztrálnia. Első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb megnyomásával, KAÜ-azonosítás és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használhatja a portál szolgáltatásait.
Amennyiben bejelentkezés nélkül szeretne ügyet intézni, VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT! 
Bejelentkezés nélkül megnyithatja, kitöltheti és elmentheti az űrlapot, de a beküldés nem lehetséges.

Az E-önkormányzat portállal kapcsolatos tájékoztatót ITT tekintheti meg.