Beszámoló a közmeghallgatásról

December második vasárnapján gyűltek össze a kismarosi művelődési házban azok, akik helyi közakaratot képviselték vagy személyes észrevételeiket kívánták a képviselők és a polgármester tudtára adni. A felvetett problémák java része az utakkal, közvilágítással valamint a szemétszállítás hiányosságaival és az elhanyagolt telkekkel kapcsolatban merült fel.

Neubauer Rudolf polgármester a meghallgatás elején öszszefoglalta azokat a változásokat, amelyek idén jelentős hatással voltak a falu életére. Ilyen a több éves előkészítő munka és egyeztetés után augusztus elsején életbe lépett helyi építési szabályzat, amely a település egységes képét hivatott megőrizni. A polgármester felhívta a figyelmet Kismaros arculati kézikönyvére, amely iránymutatásul szolgál nemcsak az építtetőknek, de a házukat felújítóknak is. Kiemelte, hogy az új szabályozás senkit nem kíván hátrányos helyzetbe hozni.

A vezetés előtt álló feladatok között a jövőre megújuló egészségház valamint a bölcsőde építését említette a polgármester, aki szerint az érintett utcák közlekedését is jelentősen befolyásolják majd a munkák, türelmet kért a környéken lakóktól.

Neubauer Rudolf beszélt a megújult vagy megépült járdákról – köztük a régi adósságot törlesztő Börzsönyligetig vezető szakaszról – és az egyre nagyobb problémát jelentő parkolásról is (lásd Lépni nem lehet! című írásunkat).

A felszólalók közül a parkolási nehézségeket éppen senki sem említette, azonban a szemétszállítással kapcsolatban többen is jeleztek. A börzsönyligeti üdülőtulajdonosok egyike felvetette, hogy a bezsákolt szemetet néhányan hazaviszik a nyaralóban töltött hétvége után, de szívesen tennék inkább biztonságos, felügyelt gyűjtőedénybe – még itt Kismaroson. A polgármester szerint több megoldást is kipróbáltak már a kapura akasztott szemeteszsákok helyett, de a szemétszállító cég által támasztott feltételeknek csak egy egészen speciális eset felelne meg. Mindenesetre az elzárt, kizárólagosságot adó konténer lehetőségét megvizsgálják. A szemét egyébként a közterületen nagyobb probléma, az elmúlt évek többféle intézkedése ellenére sokan használják szemetesnek Börzsönyliget erdejét. A felszólaló szerint a büntetés lehet az egyetlen visszatartó erő. A polgármester válasza szerint több településsel közösen egy olyan rendszer kiépítésében gondolkodnak, amely okostelefonról néhány kattintással jelezheti a közterületi problémákat, amitől gyorsabban reagálhatna a közterületfelügyelet. A közterületfelügyelő munkáját a felszólaló kifejezetten hasznosnak tartotta.

A szemét telken belül is probléma – jelezte szintén börzsönyligetről egy állandó lakó. Az elhanyagolt, gondozatlan kertekből terjed a gaz és gyakoriak a vadak. A válasz szerint egyes esetekben ismert a tulajdonos, de sok olyan parcella van, amelynél egy joghézag miatt nem is felderíthető, hogy kié a telek. Ugyanitt felmerült a Nacsagromi patakon átívelő híd esetleges bővítése is, azonban ebben az esetben a jelenleg érvényben lévő vízügyi előírásokhoz kellene alkalmazkodni, amely a híd szintjének jelentős emelését írhatná elő, ami akár el is lehetetleníthetné a kivitelezést.

Kérdés volt az építményadó mértéke is. Egy olyan telektulajdonos jelentkezett, akinek telkén elmondása szerint se villany, se víz nincsen, ehhez képest magasnak ítéli az adót. A telekhez vezető út minőségét is kifogásolta, főleg télen. A polgármester leszögezte, hogy az hegyi utak mellé kihelyezett 25 síkosságmentesítő edény tartalmát bárki használhatja, hogy megelőzze vagy csökkentse a jegesedést.

Több észrevétel érkezett konkrét közlekedési helyzetekkel kapcsolatban, illetve a hiányzó vagy nem elégséges közvilágítás is problémás néhány helyszínen.

Javaslat érkezett arra is, hogy a kismarosi vasúti felüljárót a verőceihez hasonlóan fessük – akár közösen – színesre.

Lakatos Péter