Meghívó képviselőtestület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 16-án (hétfő) 18.30 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

1. Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra
Vételi_ajánlat_önkormányzati_tulajdonban_álló_ingatlanra

Főépítészi javaslat vételi ajánlatra

2. Javaslat megbízási szerződés megkötésére
Javaslat_megbízási_szerződés_megkötésére

3. Javaslat tervezési szerződés megkötésére
Javaslat_tervezési_szerződés_megkötésére

4. Javaslat külsős bizottsági tag megválasztására
Javaslat_külsős_bizottsagi_tag_megválasztásáról

5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6. Tájékoztató a két ülés között végzett fontosabb feladatokról

Kismaros, 2019. december 11.

Neubauer Rudolf sk.
polgármester