Meghívó képviselőtestület bizottsági ülésére

Kismaros Község Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. december 16-án (hétfő) du. 18:00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

1. Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra

Főépítészi javaslat vételi ajánlatra

Vételi_ajánlat_önkormányzati_tulajdonban_álló_ingatlanra

2. Javaslat megbízási szerződés megkötésére

Javaslat_megbízási_szerződés_megkötésére

3. Javaslat tervezési szerződés megkötésére

Javaslat_tervezési_szerződés_megkötésére

4. Javaslat külsős bizottsági tag megválasztására

Javaslat_külsős_bizottsagi_tag_megválasztásáról

Kismaros, 2019. december 10.

Moór Róbert sk.
PÜTB elnök