Önkormányzati választások 2019

  Választási tudnivalók 

  A szavazás helye, ideje

  A választópolgár az értesítésen megjelölt szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával szavazhat. Szavazni 2019. október 13-án 6-19 óráig lehet

  A szavazás helye,  módja

  A szavazóhelyiségben

  A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

  Mozgóurnával

  Mozgóurna iránti kérelmet a névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

  A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához

  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton valasztas.hu2019. október 9-én 16 óráig
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus útonvalasztas.hu 2019. október 11-én 16 óráig
  • október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus útonwww.valasztas.hu legkésőbb 2019. október 13-án 12 óráig,

  A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével 2019. október 13-án 12 óráig kell benyújtani.

  A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna igénylés okát, ha nem a lakcímére kéri, akkor a  pontos címet, ahova a mozgó urna kivitelét kéri.

  Mozgóurnával az a választópolgár szavazhat, aki a mozgóurnát kérők jegyzékén szerepel

  A mozgóurnát kérő választópolgár –ha mozgóurna iránti kérelmét a Helyi Választási Iroda vagy a Szavazatszámláló Bizottság elfogadta, csak a kérelemben megjelölt címen, mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem !

  A személyazonosság, a lakcím,  személyi szám igazolása

  A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát valamint lakcímét vagy személyi számát.

  A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok:

  A magyar hatóság által kiállított érvényes

  • személyazonosító igazolvány,
  • régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
  • ideiglenes személyazonosító igazolvány,
  • kártya formátumú vezetői engedély,
  • útlevél, ideiglenes útlevél

  Nem magyar állampolgárságú választópolgár esetében:

  • más uniós tagállam által kiállított személyazonosító igazolvány
  • más uniós tagállam által kiállított útlevél.

  A lakcím igazolására alkalmas okmányok:

  • lakcímkártya,
  • lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,
  • régi típusú, a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány

  A személyi szám igazolására alkalmas okmányok.

  • lakcímkártya
  • a személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvány, igazolás

  A szavazólap átvételét a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával igazolnia kell.

  A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:

  a)nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,

  b)nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,

  c)már szavazott,

  d)megtagadja a szavazólap átvételének igazolását.

  A visszautasítást követően személyazonosságát, lakcímét vagy személyi számát, a szavazólap átvételét igazoló választópolgár szavazhat.

  A szavazás

  Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő  jelöltre, listára a jelölt /lista neve melletti/  feletti körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal lehet.

  A polgármester választás szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat.

  Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Kismaroson a kiosztható mandátumok száma 6.

  A megyei közgyűlés választása szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat

  A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán ( Kismaroson német nemzetiségi önkormányzat) legfeljebb öt települési képviselő jelöltre, a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egy területi listára, az országos nemzetiség önkormányzati képviselők választásán egy országos listára szavazhat.

  A jelöltállítás során tett ajánlás a választópolgárt nem köti.

  Rontott szavazólap

  A választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelezheti hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.

   

   

   

   

  Dr. Horváth Péter

  a HVI vezetője

  Általános választási tájékoztató erre.

  A Kismarosi Helyi Választási Bizottság határozatai az alábbi linkre kattintva érhetőek el.

  https://www.kismaros.hu/dokumentumtar/valasztasok/