Meghívó Képviselő-testület rendkívüli ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 20-án (hétfő) 19.00 órától rendkívüli testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
  2. Beszámoló a Váci Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
  3. Javaslat belterületi járdák felújítására kiírt pályázat benyújtására
  4. Javaslat orvosi eszközök beszerzésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtására
  5. Javaslat tervezői szerződés megkötésére
  6. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
  7. Javaslat pótlólagos támogatás igénylésére, önrész biztosítására
  8. Önerős fejlesztések előirányzat meghatározása

Kismaros, 2019. május 16.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester