Meghívó Képviselő-testület rendkívüli bizottsági ülésére

Kismaros Község Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. május 20-án (hétfő) du. 18:00 órától rendkívüli bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

1.) Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

2.) Beszámoló a Váci Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről

3.) Javaslat belterületi járdák felújítására kiírt pályázat benyújtására

4.) Javaslat orvosi eszközök beszerzésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtására

5.) Javaslat tervezői szerződés megkötésére

6.) Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

7.) Javaslat pótlólagos támogatás igénylésére, önrész biztosítására

8.) Önerős fejlesztések előirányzat meghatározása

 

Kismaros, 2019. május 16.

Moór Róbert sk.

PÜTB elnök