Tájékoztató az avar és növényi hulladék égetésének szabályairól

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2015. (X.5.) rendeletében szabályozta az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetését a nyílttéri égetés egészségkárosító hatásai mérséklésének szándékával, a tulajdonosok érdekeit is szem előtt tartva.

A tavaszi kerti munkák megkezdése előtt szükségesnek tartjuk a szabályok ismertetését.

MIT ÉGETHETÜNK?

Kismaros Község közigazgatási területén a kiszáradt növényi hulladék nyílttéri égetése megengedett. A szabályozás szerint növényi hulladék a nyesedék és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (például: gally, szőlővessző, málnavessző, kukoricaszár).

AVAR ÉS KASZÁLÉK (FŰ, LOMB, KASZÁLÉK) ÉGETÉSE TILOS!

LÁBON ÁLLÓ NÖVÉNYZET, TARLÓ ÉGETÉSE TILOS!

MIKOR ÉGETHETÜNK?

A növényi hulladék égetésére április 1. napjától július 15. napjáig, illetve szeptember 1. napjától november 15. napjáig 10.00 óra és 18.00 óra között van lehetőség.

VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON A NYÍLTTÉRI ÉGETÉS TILOS!

A NYÍLTTÉRI ÉGETÉS TILOS PÁRÁS, TARTÓSAN KÖDÖS, ESŐS IDŐBEN, ERŐS SZÉL ESETÉN, FÜSTKÖD RIADÓ (SZMOGRIADÓ) IDŐTARTAMA ALATT!

A NYÍLTTÉRI ÉGETÉS TILOS EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK, NYITOTT SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 100 MÉTERES KÖRZETÉBEN AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK IDEJE ALATT, VALAMINT EGYHÁZI ÉS VALLÁSI RENDELTETÉSŰ INGATLANOK 100 MÉTERES KÖRZETÉBEN AZ EGYHÁZI SZERTARTÁSOK, RENDEZVÉNYEK IDEJE ALATT!

HOGYAN ÉGETHETÜNK?

A nyílttéri égetést 18. életévét betöltött személy végezheti, felügyelheti. Az égetést a tűzvédelmi előírások betartásával kell végezni úgy, hogy az égetés során vagyoni kár ne keletkezzék.

Az égetésre szánt növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

Az égetést száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra tekintettel lehet végezni.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról gondoskodni kell. Az égetés helyén a tűz terjedésének megakadályozására, a tűz eloltására alkalmas eszközöket kell készenlétben tartani.

Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal kell megszüntetni.

ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNY

Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetését Kismaros Község Önkormányzata 10/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (VIII.29.) rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a közösségi együttélés szabályait sérti meg az, aki az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet szabályait megszegi.

A közösségi együttélés szabályainak megsértőjével szemben ötvenezer forint helyszíni bírság, magánszemélyek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

A pénzbírság kiszabása előtt a közösségi együttélés szabályainak megsértőjét az eljáró hatóság felhívhatja a szabályok betartására, az adott cselekmény megszüntetésére, a jogszerű állapot helyreállítására.

Bízunk abban, hogy tájékoztatónkkal elősegítettük a szabályok helyes értelmezését, a mindannyiunk érdekében elvárt jogkövető magatartást.

Kismaros, 2019. március 5.

Neubauer Rudolf                                                                      Dr. Horváth Péter

polgármester                                                                                 jegyző