Meghívó Képviselő-testület ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 18-án (hétfő) 19.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Vilcsek Gyula Általános Iskola átszervezésének véleményezése
  2. Javaslat a Kis Morgó Óvoda alapító okiratának módosítására
  3. Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
  4. Kismaros Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
  5. Javaslat társulási tanács tagjának delegálására
  6. Javaslat tehergépjármű vásárlására
  7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  8. Tájékoztató a két ülés között végzett fontosabb feladatokról

Kismaros, 2019. március 12.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester