KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE VERŐCÉN ÉS KISMAROSON

Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Verőce Község Önkormányzata Kismaros Község Önkormányzatával konzorciumban 105,05 millió forint támogatásba részesült.

A támogatás összege: 105,05 MILLIÓ FORINT

A projekt azonosító száma: 1826541140

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.28.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.03.01.

A Támogatás mértéke: 90%

Verőce és Kismaros község területén fontos külterületi földutak felújítása, emellett

útkarbantartó erőgép, valamint 1 munkagép (adapter) beszerzése valósul meg. A beszerzendő gépek az utak további karbantartásának és felújításának, valamint az utat övező növényzet kezelésének céljára kerülnek beszerzésre.

Az útfelújítás helyszínei:

Kismaros, Monostor utca ( hrsz.: 0192/32 és 0195 )

Kismaros, Vasút-feletti dűlő ( hrsz.: 0176 és 0177 )

Verőce (hrsz.: 0119/1)

Verőce (hrsz.: 069)

Verőce (hrsz.: 059)

Verőce, Maros utca (hrsz.: 012/48, 012/48, 012/49, 012/52, 012/55,

012/56, 012/61)

A pályázati kiírás, és támogatás célja: vidéki térségben élők életminőségének javítása, a vidéki közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása, és a földrajzi mobilitás elősegítése, a térség gazdaságának fejlesztése. Ezen célok jelen támogatott projektben az alábbiak szerint jelennek meg:

A projekt céljai és eredményei:

  1. alapszolgáltatások könnyebb elérése

Az alapszolgáltatások elérését segíti a fejlesztés. Az út menti ingatlanok az évek során fokozatosan egyre inkább beépítetté válnak, így az ott élők könnyebb közlekedését, közlekedés biztonságát oldja meg a beruházás. Az árok tisztításával, profilozásával, átereszek tisztításával és cseréjével a vízelvezetési igények is megoldódnak.

  1. a gazdasági szereplők szállítmányozásának és/vagy földjeikre eljutásának elősegítése

Mezőgazdasági területek és az itt működő, a település életében jelentős szerepet betöltő vállalkozások (ideértve a mezőgazdasági őstermelőt is) megközelíthetősége javul. Az önkormányzat az érintett meglévő, és új gazdasági szereplők bevonásával tervezi a fejlesztést.  Több vállalkozás bejelentett székhelye, telephelye, fióktelepe, lakóhelye, tartózkodási helye található a fejlesztéssel érintett útszakaszon.

  1. turisztikai attrakció könnyebb megközelíthetősége

Helyi turisztikai attrakciók találhatóak a fejleszteni kívánt útszakasz környezetében. Az érintett útszakaszok fejlesztésével magasabb színvonalon érhetők el a helyi turistaútvonalak és szálláshelyszolgáltatók.

  1. a fejleszteni kívánt út/útszakasz vízelvezetése

A szerkezetre hulló csapadékot részben maga a pályaszerkezet vezeti el, részben a környező terep képes elnyelni, az út állagának megőrzését szolgáló vízelvezetést a helyszíni adottságoknak és időjárási viszonyok figyelembevételével kell megoldani.

  1. a projekt által érintett terület és a település(ek) gazdasági fejlődése

A település perifériáján lakók életminőségének javítása a helyi esélyegyenlőségi programban is meghatározott fejlesztési terület. A közvetlen környezet minőségének javítása, a közlekedés alacsony hatékonyságának megszüntetése, a település lakossága által is kinyilvánított igény. A lakosság életszínvonalának ellátási és környezeti viszonyának javítása, a földrajzi mobilitás elősegítése, társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység valósul meg a projekttel.