Lezárult a szociális tűzifa igénylés

Lejárt a szociális tűzifa igénylés határideje. A Szociális Bizottság javaslata alapján a legrászorultabbak kapnak majd támogatást, egy háztartás legfeljebb 4 m3-t.

Mint korábban írtuk, Kismaros 2 millió 293 ezer forint értékben, 129 m3 tűzifát nyert a Belügyminisztérium által meghirdetett, az 5000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatok részére, szociális célú tüzelőanyag vásárlására szóló pályázaton.

A kismarosi képviselő-testület 2018. október 17.-ei döntése értelmében december 10-ig lehetett szociális tűzifát igényelni.

Az ellátásban a falu területén élő, szociálisan rászorult, legalább egy éves bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkező személy részesíthető. Szociálisan rászorult lehet a vonatkozó rendelet szerint az, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagyis 114.000 Ft-ot.