Meghívó Pütb, Oksb, Szeb bizottságok ülésére

Kismaros Község Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2018. november 26-án (hétfő) 18.00 órától együttes bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Költségvetési koncepció 2019

Kismaros, 2018 november 21.

Moór Róbert sk.

PÜTB elnök

Burik Vilmosné sk.

SZEB elnök

Haraszti Zsolt sk.

OKSB elnök

————————————————————————————————

Kismaros Község Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2018. november 26-án (hétfő) 18.30 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Javaslat a fogorvosi alapellátással összefüggő döntésekre
 2. Bölcsődei szolgáltatási szerződés módosítása
 3. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Kismaros, 2018 november 21.

Burik Vilmosné sk.

SZEB elnök

————————————————————————————————

Kismaros Község Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2018. november 26-án (hétfő) du. 19.00 órától bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

 1. Belső ellenőrzési terv 2019.
 2. Javaslat tervezői szerződés megkötésére
 3. A Kismaros 1905/1, /4, /6 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezése
 4. Ingatlan felajánlás
 5. A Börzsönyi Gyermekvasút Közalapítvány megszűnése
 6. Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet módosítására
 7. Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére
 8. Előirányzat módosítás, 2018/01.
 9. Költségvetési beszámoló, 2018/3. negyedév
 10. Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére

Kismaros, 2018. november 21.

Moór Róbert sk.

PÜTB elnök