Meghívó a Településrendezési Eszközök felülvizsgálata ügyében tartott lakossági fórumra

Kismaros Község Önkormányzata nevében tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kismaros Község Településrendezési Eszközei – Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat – felülvizsgálatának véleményezési anyaga elkészült.

Az anyag a kismaros.hu oldalról letölthető, illetve a Önkormányzati Hivatal épületében félfogadási időben megtekinthető (Kismaros, Kossuth L. u. 22.)

Településrendezési Eszközök felülvizsgálata – véleményezési anyag

Településrendezési Eszközök felülvizsgálata – véleményezési anyag – környezeti értékelés

A tervvel kapcsolatosan észrevételeiket, a lakossági fórumon személyesen, vagy jelen felhívástól számítva a lakossági fórum időpontját követően még 8 napig tehetik meg az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 2623 Kismaros, Kossuth L. u. 22.

E-mail: polgarmester@kismaros.hu

Fenti témában 2018. október 28-án, vasárnap, 16.00 órakkor lakossági fórumot tartunk a Művelődési Házban.

Véleményüket, észrevételeiket megköszönve

Neubauer Rudolf s.k.

polgármester

(A felhívás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § szakasza, Kismaros község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg.)