Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

A Kismarosi Kis Morgó Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatkör: 3-6-7 éves gyermekek nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

Főiskola, Óvodapedagógus, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Német nemzetiségi óvodapedagógus,

Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ritzl Erika nyújt, a 06-20-439-1445 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kismarosi Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/140, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

Személyesen: Ritzl Erika, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázók előértékelését követően a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kismaros Község Önkormányzata honlapja – 2018. október 3.