Közrend, közbiztonság, köztisztaság – rajtolt a közterület-felügyelet Kismaroson

Fontos tudni, hogy a közterület-felügyelő rendészeti feladatot lát el Kismaros közterületein. A lehetőségei: segítségnyújtás, felvilágosítás, figyelmeztetés és intézkedés: adott esetben helyszíni vagy közigazgatási bírság, feljelentés, és ha nagyon muszáj, akkor bizonyos kényszerítő lépések az arányosság figyelembevételével. A történetet Konecsni Miklóssal árnyaltuk, aki 2018 nyarán lett Kismaros közterület-felügyelője.

– Miért van szükség közterület-felügyeletre?

– Maga a kezdeményezés 1983-ban indult Budapesten, már akkor országos igény mutatkozott erre. Úgy gondolták, hogy a rendőrség mellett működjön még egy szerv, amely ellenőrizheti a lakosságra vonatkozólag a jogszabályok betartását.

– Kizárólag közterületen, ugye?

– Kizárólag köz- és kizárólag az intézkedési területen, tehát az én esetemben a kismarosi önkormányzat területén, rendészeti szervként.

– Kismaroson mi adta az ötletet, hogy létrehozzák ezt a munkakört?

– Úgy gondolta a falu vezetése, hogy ez egyfajta közvetlen kapcsolattartást jelenthet a lakossággal, illetve hogy érezzék az emberek: igyekeznek gondoskodni a biztonságukról. Nyilván ez a tisztség nem pótolja a rendőrséget és nem is helyettesítheti, hiszen különböznek a jogosítványok. Hangsúlyozni szeretném, a közterület-felügyelet nem azonos a település-üzemeltetéssel, bár összefügg azzal, inkább rendészeti feladat. Persze nekem is biztosan szólni fognak a lakosok, ha valahol belóg egy ág az útra vagy kaszálni kellene, esetleg rossz a közvilágítás, kátyú van az úton, vagy kidőlt egy villanyoszlop, és magam is jelezni fogom a műszakos kollégák felé, ha efféléket észlelek.

– Mit tehet a közterület-felügyelő jogszerűtlenség esetén?

– A közterület-felügyelő jogosult és köteles intézkedni, amennyiben valamiféle jogsértést tapasztal. Ha például valaki táblával tiltott helyen, járdán, az ingatlan tulajdonos mozgását akadályozva kapubejáróban, zöldterületen, mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyen engedély nélkül parkol, intézkednem kell. Ezen kívül a szabálysértési törvény 14 olyan esetet sorol fel, amelyekben a közterület-felügyelő intézkedhet, továbbá a helyi önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése is feladatom. Jó tudni a lakosságnak, hogy vannak olyan KRESZ szabályok, amelyek megszegése esetén a rendőrségen kívül a közterület-felügyelő is intézkedhet (megállni tilos, várakozni tilos, kötelező haladási irány, behajtani tilos, stb.) A közterület-felügyelő figyelmeztethet, bírságolhat és feljelenthet. Természetesen nem a bírság az első lépés, ez magatartásfüggő: ha a jogsértő személy együttműködő az intézkedés során, akkor a felszólítás bőven elegendő. A közterület-felügyelői tisztség létrehozásával nem az volt a faluvezetés célja, hogy bevételi forrást teremtsen, a legfontosabb a megelőzés, a kommunikáció és hogy megoldást találjunk a problémákra. Az intézkedés részemről csak egy momentuma a feladataimnak, legalább ilyen fontos – ha nem fontosabb – a felvilágosítás és a segítségnyújtás.

– Hatósági személy vagy?

– A közterület-felügyelő nem hatósági személy, hanem hivatalos. A jegyző a hatósági személy, az önkormányzati hivatal vezetőjeként. A közterület-felügyelő a hivatal nevében jár el, így az intézkedései hatósági intézkedések. Nem győzöm hangsúlyozni: közterületen! Vegyük például az égetés problémáját. Ha a telkén valaki avart, kaszálékot, hulladékot vagy a vegyestüzelésű kazánjában műanyagot éget, ugyan nem mehetek be az ingatlanra intézkedni, de felszólíthatom a jogsértés megszűntetésére, illetve feljelentést tehetek az illetékes hatóságnál.

– Ezt egyszerű állampolgárként is megtehetem, nem?

– Így van. Szoktam is javasolni, hogy az ilyen esetekben készítsenek fotót. A képből lehetőleg derüljön ki, hogy mit, hol és milyen környezetben égetnek.

– Valamilyen önvédelmi eszközzel rendelkezel?

– Van egy úgynevezett tonfám, ami a gumibotnak egy változata, illetve gázspray.

– Milyen esetekben használhatod ezeket?

– Előfordulhatnak olyan szituációk, amikor a közterület-felügyelő kénytelen úgynevezett kényszerítő intézkedéseket tenni. Például ha intézkedés közben megtámadnak, vagy valamiféle erőfölényt vagyok kénytelen kiharcolni, mondjuk tettenéréskor – rongálás, lopás esetén, de kóbor állatokkal, vagy vaddisznókkal való találkozáskor is jól jöhet.

– Említetted, hogy a faluvezetés elsődleges célja az, hogy a lakosság biztonságérzete tovább javuljon. Mit tudsz tenni ennek érdekében?

– A közterület-felügyelőknél létezik egy úgynevezett hármas egység: a közrend, a közbiztonság és a köztisztaság védelme. Ha naponta néhányszor végigmegy a település útjain a közterület-felügyelő hivatali járműve, ennek már van egy visszatartó hatása – akinek inge, vegye magára. A másik oldalról nézve pedig biztonságérzetet ad.

– Tegyük fel, hogy valakinek a kutyája rendszeresen kiugrik a kerítésen és megtámadja az arra járókat. Ez az ügy kire tartozik?

– Rám és az állat tulajdonosára. Létezik országos jogszabály és helyi rendelet is, amely szerint a tulajdonosnak kötelessége megoldania, hogy a kutya ne tudjon megszökni. Ha az utcán van az eb, akkor az illető nem tett eleget a kötelezettségének, tehát bírságolható.

– A kismarosi polgárőrséggel és a rendőrséggel is együttműködsz?

– A polgárőrséggel a különböző rendezvényeken egymás munkáját segítve fogunk dolgozni, alkalmanként közösen járőrözünk. A rendőrséggel pedig szerződést is kötött az önkormányzat, velük szintén lesz majd közös ellenőrzés.

– Kismaroson élsz. Hogyan tudsz majd mondjuk szabadságon lenni, kikapcsolni?

– Nincs helyettesem. A szabadságom alatt én is pihenek, mint bárki más. Ilyen időszakban a műszakos kollégák bizonyos feladatokban közreműködhetnek. Van egy olyan oldala is a dolognak, hogy például a börzsönyligeti üdülő tulajdonosok egy részét inkább hétvégén lehet megtalálni Kismaroson, ezért szükséges, hogy ebben az időszakban is szolgálatra kész legyek. Ez egy olyan hivatás, amit szívvel-lélekkel kell csinálni, de ez nem azt jelenti, hogy 0-24-ben szolgálatban vagyok.

– Milyen járművel közlekedsz?

– A hivatal vásárolt egy erre a célra megfelelő terepjárót, amit nem csak én használhatok, hanem a település-üzemeltetés is. Kaptam egyenruhát és persze okostelefont – utóbbival remek fotókat is készíthetek, ami azért fontos, mert mindent dokumentálnom kell.

– Milyen előzetes tapasztalatokkal rendelkezel?

– Tíz éven át biztosítási nyomozóként dolgoztam Szombathelytől Záhonyig, mindenütt az országban. Előfordult egy-két kritikus helyzet, de mindig megoldottam kommunikációval ezeket, sosem került sor tettlegességre.

– Ha kapsz hideget-meleget, bírni fogod?

– Nézd, ez ezzel jár. Nem volt ez másképp a biztosítási nyomozói munkában sem. A legtámadóbbak persze mindig a csalók voltak. Ez intelligencia kérdése is, ha valaki túllát az egóján, akkor belátja, hogy a munkámat a közösség érdekében végzem. Feszülnek bizonyos ellentétek egyes emberek és a hivatal között, mert néhányan úgy gondolják, hogy kizárólag az az üdvözítő út, ahogy ők gondolkodnak a lakókörnyezetükről. Ezekben az esetekben, bár sok igazságot is megfogalmaznak, de erős túlzások is tapasztalhatók. Azt gondolom, hogy valamiféle egészséges egyensúlyt kell találnunk, a helyi realitások és a lehetőségeink mentén. Nekem ez a célom.

Elérhetőségek:

Telefon: 06 27 639 131/107 mellék (H: 8-18, K: 8-16, SZ: 8-16, CS: 8-16, P: 8-12)

Email: kozteruletfelugyelet@kismaros.hu

Révuti Norbert