Úrnapi körmenet Kismaroson

Úrnapja az eucharisztia, vagyis az úrvacsora katolikus ünnepe. Jézus Krisztus kereszthalála előtt a kovásztalan kenyér ünnepét, a széder estét együtt töltötte tanítványaival. Vacsora közben Jézus vette a bort és a kenyeret és mindkettőből adott nekik. Az utolsó vacsorán parancsolatba adta, hogy a bűneink bocsánatáért, a megváltásunkért való halálára, emlékezzünk így időről-időre. Az úrvacsora a hívő ember számára az isteni kegyelem, a megbocsátani akaró szeretet, újra és újra erőt adó jelképe, a reménységgel teli jövő ígérete.

Az Úrnapi katolikus ünnepen szokás a templomtól induló körmenet, amelyen a teljes gyülekezet részt vesz, a sok virágdísz, az utat borító virágszőnyeg, és a virágokkal díszített oltár. Az út során négy stáció van: négy oltárt állítanak fel, a stációknál az evangéliumból olvasnak fel és a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor a hívők azokért is imádkoznak, akiket a négy égtáj felé osztott áldás elér.

Galéria erre fele.