Hősök napja 2018

Ez a két márványtábla, amelynél minden évben megemlékezünk, a nyolcvanas években készült. Akkor azonban még nem lehetett kitenni a templom falára. Ez a számunkra sok fontos név nem kerülhetett közszemlére, titokban kellett őriznünk a templom belsejében. A rendszerváltás éveiben lett egyszerre lehetséges az egész nemzet számára, a közös és nyilvános emlékezés. Végre a mi példánkhoz hasonlóan ezer meg ezer emléktábla készülhetett, hogy azok a nevek, amelyekre az évek hosszú során át csak a szívünkben emlékezhettünk, egyszerre a legfontosabb helyekre kerülhessenek.

Nem olyan régen boldoggá avatást ünnepelt a katolikus egyház: Brenner János mártír papot avatta boldoggá Szombathelyen. A második világháború utáni nehéz évtizedekben, az egyházüldöztetés időszakában halt meg máig tisztázatlan körülmények között. Emlékezete is megbélyegzett, megalázott volt. Évtizedeknek kellett eltelnie, hogy azt mondhassuk példát adott életével, s boldoggá avatásával végre méltó módon emlékezhetünk, gondolhatunk rá, imádkozhatunk hozzá.

Mostanában hallottam két történetet is a kismarosi hősi halottakról. Parlay Gyula úgy veszítette el az életét, hogy a Vörös Hadsereg katonáitól egy nőnek a becsületét mentette meg. Emiatt végezték őt ki az oroszok, néhány nappal a háború befejezése előtt, ma osztrák területen. Parlay Kitty néni édesapjának neve itt van a táblán. A másik történetet Neubauer Bözsi néni mesélte. A nagymama kilenc fiút nevelt, akik közül hat volt a fronton.  Amikor a háborús gazdaságban csak jegyrendszerben lehetett élelmiszerhez jutni és számára nagyon kevés jegy jutott akkor kifakadt, hogy ő hat fiút adott ennek a hazának, hogy lehetséges, hogy nem jár neki csak ennyi. A hat fiúból kettő itt van a táblán.

A harang úgy szólt a fiak, leányok, apák halálakor, mint a család, a közösség súlyos, fájdalmas vesztesége. Most pedig országszerte hősként gondolunk rájuk. Hogy mi a különbség a mártír, a szent és a hős között talán az idő tud választ adni. Egy közös biztosan mindben megvan, az pedig a példa értékű élet.  Ezt hagyták örökül nekünk ezek a nevek itt a táblán. Hiteles példát adnak számunkra, hiszen hőssé, szentté, mártírrá, nemcsak vérzivataros időszakokban lehet élni, hanem ma is.

Köszönöm István atyának, hogy helyet ad a templomkertben a hősök megemlékezésére és Horváth Istvánnak a műsor megszervezésére.

Neubauer Rudolf

polgármester

Az ünnepségen közreműködött Csatai Róbert és a cserkészek. Koszorút helyezett el a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Falumúzeum képviselői.