Meghívó Képviselő-testületi ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 23-án (szerda) 19.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Intézményvezetői pályázat kiírása
  2. Beszámoló a PMRFK váci rendőrkapitánysága 2017. évi tevékenységéről
  3. Beszámoló a Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről
  4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására
  5. Közterületek elnevezése
  6. Beszámoló a bölcsőde 2017. évi működéséről
  7. Javaslat pályázat benyújtására
  8. Javaslat tervezési szerződés megkötésére
  9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  10. Tájékoztató a két ülés között végzett fontosabb feladatokról

Kismaros, 2018 május 17.

Neubauer Rudolf sk. 

polgármester