Választási tudnivalók

A 2018. április 8. napjára kitűzött választáson a választópolgárok országgyűlési képviselőket választanak.

 

A választójog

Választójogát az a választópolgár gyakorolhatja, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel.

 

Névjegyzék, értesítés

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbevételéről.
A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

 

Átjelentkezés

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcímétől eltérő helyen tartózkodik.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcím szerinti helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2018. április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

 

Segítség a választójog gyakorlásához

 A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti:

 1. a) Braille-írással készült értesítő megküldése,
 2. b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
 3. c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
 4. d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

Segítséget a Nemzeti Választási Iroda honlapján( www.választás.hu) , személyesen vagy levélben a helyi választási irodán lehet igényelni. A c) pont szerinti segítség 2018. március 29-én 16 óráig igényelhető.

 

A szavazás helye, ideje

A választópolgár az értesítésen megjelölt szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával szavazhat. Szavazni 2018. április 8. napján 6-19 óráig lehet

 

A szavazás helye,  módja

A szavazóhelyiségben

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

 

Mozgóurnával

Mozgóurna iránti kérelmet a névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a község honlapjáról, illetve beszerezhető a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban

 

A kérelemnek a Helyi Választási Irodához legkésőbb 2018. április 6. napján 16 óráig, a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 2018. április 8. napján 15 óráig kell megérkeznie. A kérelmet a kérelmező megbízásából bárki leadhatja, meghatalmazás nem szükséges hozzá!

 

Mozgóurnával az a választópolgár szavazhat, aki a mozgóurnát kérők jegyzékén szerepel

A mozgóurnát kérő választópolgár –ha mozgóurna iránti kérelmét a Helyi Választási Iroda vagy a Szavazatszámláló Bizottság elfogadta, csak a kérelemben megjelölt címen, mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem !

 

A személyazonosság, a lakcím, személyi szám igazolása

A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát valamint lakcímét vagy személyi számát.

 

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok:

A magyar hatóság által kiállított érvényes

 • személyazonosító igazolvány,
 • régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
 • ideiglenes személyazonosító igazolvány,
 • kártya formátumú vezetői engedély,
 • útlevél, ideiglenes útlevél

 

A lakcím igazolására alkalmas okmányok:

 • lakcímkártya,
 • lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,
 • régi típusú, a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány

 

A személyi szám igazolására alkalmas okmányok.

 • lakcímkártya
 • a személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvány, igazolás

 

A szavazólap átvételét a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával igazolnia kell.

 

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:

 1. a)nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
 2. b)nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
 3. c)már szavazott,
 4. d)megtagadja a szavazólap átvételének igazolását.

 

A visszautasítást követően személyazonosságát, lakcímét vagy személyi számát, a szavazólap átvételét igazoló választópolgár szavazhat.

 

A szavazás

Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárok egyéni választókerületi jelöltekre, pártlistákra, a nemzetiségi választópolgárként a választásokra is kiterjedő hatállyal regisztrált választópolgárok nemzetiségi listára szavazhatnak.

 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy-egy jelöltre, listára a jelölt /lista neve melletti/  feletti körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal lehet.

 

Rontott szavazólap

A választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelezheti hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.

 

Dr. Horváth Péter

a HVI vezetője

Választási tudnivalók 2018

Mozgóurna iránti kérelem 2018