Meghívó Képviselő-testületi ülésére

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 12-én (hétfő) 19.00 órától testületi ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Képviselői megbízólevél átadása, Képviselő eskütétele
  2. Javaslat bizottsági tag megválasztására
  3. Kismaros Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
  4. Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére
  5. Javaslat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására

Kismaros, 2018 március 08.

Neubauer Rudolf sk.

polgármester