A forradalom évfordulóján megemlékezés és díjátadás volt Kismaroson

Kismaros Község Önkormányzata 2017. október 23-án tartotta meg az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékének ünnepségét. Ez alkalomból beszédet mondott Neubauer Rudolf polgármester, közreműködött Embey-Isztin Gabriella és a templomi kórus, Hantos Bálint és Zelei Zsolt. A megemlékezésen a polgármester külön köszöntötte az idén 56 éveseket, és ünnepélyes keretek között átadta a Kismarosért Érdemrendet és a Díszpolgári Kitüntető címet.

Szakolczay Lajos, Kismaros Díszpolgára; Andresz Györgyné, a Kismarosért Érdemrend díjazottja; Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere – Fotó: Lisztes Edina

Október 23-án, hétfőn este hétkor tartotta megemlékezését az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójának emlékére a Kismarosi Önkormányzat a Művelődési Házban.

Az est kezdetén – immár hagyományosan – Nádas Zoltán síremlékét koszorúzták meg az emlékezők a kismarosi temetőben, aki aktív részese volt az 1956-os fegyveres harcoknak.

A megemlékező műsort Zelei Zsolt vezette.

A megnyitó verset Körömi Ferenc költő mondta el Tóth Ilonka emlékére, aztán Hantos Bálint szavalta el Gérecz Attila: Így bocskorosan című művét.

Az Embey-Isztin Gabriella vezette kórus Babits Miatyánkjával folytatta a műsort, aztán a polgármester megemlékező beszéde következett.

Közreműködött a templomi kórus, Embey Isztin Gabriella vezetésével – Fotó: Lisztes Edina

Neubauer Rudolf polgármester beszédében azt mondta, emlékezünk ilyenkor az ötvenhatos hősökre és azokra is, akik őrizték vagy őrzik ’56 lángját. Kismaroson is voltak ilyen hősök. A polgármester elmondta, hogy a megemlékezés előtt helyeztek el koszorút Nádas Zoltán sírjánál a kismarosi temetőben, Buzási László neve pedig nemrég egy ’56-osokra megemlékező márványtáblára került. Neubauer Rudolf szerint ötvenhat öröksége a veszteségek mellett az, hogy a forradalom megmutatta, hogy az emberi életnek, a szabad és gondolkodó létezésnek milyen értéke van. Azok pedig, akik az 1956-os események örökségét hordozzák és hirdetik, mint Kismaroson Horváth Ödön vagy Pézsa Tibor, akiket tavaly tüntetett ki Kismaros, ezeknek az értékeknek a lángját viszik tovább.

Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere – Fotó: Lisztes Edina

“Jó magyarnak lenni, jó az ötvenhatos örökség gyermekei közé tartozni” – mondta a polgármester a megemlékező beszéd végén.

A megemlékezésen adták át a Kismarosért Érdemrendet és a Kismaros Díszpolgára címet is. Mindkét díjazott laudációja olvasható a folytatásban.

Andresz Györgyné, Zsuzsi néni 

Kismarosért Érdemrend

A Kismarosért Érdemrend kitüntetés a település önkormányzatának legnagyobb fokú elismerése, azon személyek részére, akik a község érdekében fejtik ki tevékenységüket. A kitüntetés azon személy vagy közösség számára adományozható, aki a faluban vagy a falért kimagasló közösségteremtő, községfejlesztő, gazdasági, művelődési, kulturális, sport, tudományos, egészségügyi vagy közéleti tevékenységet fejtett ki.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben egyhangú döntéssel a Kismarosért Érdemrendet Andresz Györgynének ítélte meg.

Andresz Györgyné több évtizede képviseli Kismaros érdekeit minden közéleti fórumon. Generációkat tanított játékra, versre, énekre, mint óvodapedagógus. Aktív szerepet vállalt a legtöbb közművelődési rendezvényen, legyen az nő bál, idősek napja, Marus napok, vagy bármely falurendezvény. A rendszerváltást követő években részt vett a Kismarosi Faluvédő Egylet megalapításában, 13 évig vezette a Nachtigall Kórust, megalakulása óta táncolt a Marus Táncegyüttesben. Folyamatosan részt vállal a faluszépítésben, gyarapítja szellemi és kulturális örökségét. Tevékenységével több, mint fél évszázada szolgálja az itt élőket.

A Kismarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájában 2010 óta vett részt. Közreműködött az iskolai német nemzetiségi nyelvtanítás elindításában, a sváb napok, kiállítások, megszervezésében, a temetői lélekharang megépíttetésében, a beköszöntő táblák, és a Maibaum felállításának megszervezésében, sváb szoba berendezésében, a Kismarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat  honlapjának működtetésében és a nyári nyelvi táborok létrejöttében. Különös szeretettel fordult az idős emberek felé, az Idősek Napjának állandó szervezője és közreműködője. 2010-2014-ig Kismaros Község Önkormányzatának képviselője, a Kulturális Bizottság elnöke volt.

 

Szakolczay Lajos

Kismaros Díszpolgára

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben megalapította a Kismaros Díszpolgára kitüntető címet. A kitüntető cím azon személynek adományozható, aki országos vagy nemzetközi hírnevet szerzett a kultúra, a művészetek, az oktatás, a tudományok vagy a sport terén, illetve kiemelkedően jelentős szakmai munkájával vagy egész életművével általános elismerést szerzett és ezáltal hozzájárul Kismaros jó hírnevének terjesztéséhez.

E kitüntető cím birtokosa lett 2015-ben Kaneko Miyuji Attila zongoraművész, 2016-ban pedig Pézsa Tibor kardvívó olimpiai bajnok és világbajnok sportoló, mesteredző.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben egyhangú döntéssel a Díszpolgári címet Szakolczay Lajos Széchenyi- és József Attila- díjas irodalomtörténész, irodalom- és művészetkritikus szerkesztőnek ítélte meg.

Fő kutatási területe a határon túli magyar irodalom és művészet. 1972-75 között, majd 1985-től a Kortárs című folyóirat szerkesztője, 1975-80 között az Új Írás kritikai rovatvezetője volt, számos versantológia szerkesztője.

A Széchenyi-díjat 2016-ban az irodalom, a színházművészet, a képzőművészet és az opera műfajában egyaránt hiteles és értékorientált, tudományos igényű és példamutatóan elfogulatlan műkritikusi életműve, valamint a határon túli, főként az erdélyi magyar szépirodalom széleskörű megismertetését szolgáló sokoldalú tevékenysége elismeréseként adományozták Szakolczay Lajosnak.

Feleségével, Faragó Laura Magyar Örökség-díjas népdalénekessel több kulturális programot indított útjának településünkön, ahol az elmúlt évben házat vásároltak. Országos sajtópublikációban jelent meg recenziója az Élni muszáj című könyvről és írása a Méz fesztivál kiállításáról. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét.

A megemlékezést a Szózat kórussal közös éneklése zárta, majd az idén 56 éveseket köszöntötték egy kis összejövetel keretében.

Köszönet az elismerések mellé járó díszoklevél elkészítéséért Patkós Lucának és Laufer Ferencnek, és a Díszpolgári cím plakettjéért Györffy-Kovács Adriennek, valamint az ünnepség szervezéséért a Művelődési Ház csapatának!

Megemlékezés Kismaroson az 1956-os szabadságharc hőseire – Fotó: Lisztes Edina
Megemlékezés Kismaroson az 1956-os szabadságharc hőseire – Fotó: Lisztes Edina
Megemlékezés Kismaroson az 1956-os szabadságharc hőseire – Fotó: Lisztes Edina